Wizualizacja krajobrazowa tras rowerowych na terenie gminy Świdnica.

   W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania turystyka rowerową.
   Profesjonalne i nowoczesne formy informacji o trasach rowerowych stają się często motywem aktywności
rowerowej i wpływają na rozwój turystyki w regionach.    

   W takim nurcie gmina Świdnica przygotowała elektroniczny projekt wizualizacji krajobrazowej dwóch tras rowerowych w formie pętli:
   1. Świdnicka Pęta Północna o długości 22,3 km
   2. Świdnicka Pęta Południowa o długości 19,5 km

   Głównym założeniem projektu jest graficzna prezentacja ukształtowania terenu wzdłuż tras oraz naniesienie wizualizacji krajobrazowej w formie fotografii i filmów obrazujących poszczególne miejsca i odcinki tras. Taka forma prezentacji pozwoli rowerzystom na zapoznanie się zarówno z walorami przyrodniczymi i kulturowymi szlaku, jaki i ich trudnością wynikającą między innymi z ukształtowania terenu i rodzaju nawierzchni. Celem opracowania jest promocja zdrowego trybu życia i rekreacji poprzez jazdę na rowerze.

Zapraszamy rowerzystów na trasy!

   

WYBIERZ TRASĘ:Widok 3D trasy!

Pobierz ślad GPX